Mięso Premium

Od niedawna w naszych lokalach możecie dostać burgera z nowym rodzajem mięsa premium – Black Angus Grass Fed.

Kotlet ma aż 220 gram mięsa i pochodzi od zwierząt karmionych wyłącznie trawą.

Wołowinę Black Angus Grass Fed pozyskujemy z farmy wyróżniającej się odpowiedzialnym ekologicznie sposobem hodowli, nienaruszającym równowagi ekosystemu.

Dbałość o stado łączona jest z jednoczesną roślinną bioróżnorodnością terenu.

Szczególna uwaga przykładana jest również do przestrzegania czasu odnawialności pastwiska, drzew i krzewów po wypasie.

Bydło żywi się wyłącznie naturalnie. Latem wypasa się na rozległych łąkach a w śnieżne zimy jest dokarmiane sianem lub sianokiszonką.

Natura nie jest poprawiana ani przyspieszana. Zwierzęta na farmie są pod stałą opieką weterynaryjną i niestosowane są pasze przemysłowe, hormony ani sterydy i antybiotyki.

Dzięki tym zabiegom oraz naturalnemu żywieniu bydła, możliwe jest osiągnięcie tak wysokiej jakości wołowiny.